Me the ugly and she is the beuti

1640617
Pernille er forelsket i Rebekka.
1 problem de har kun set hinanden en gang har har ellers skrevet sammen på facebook og mobil.
hvordan vil det gå?

AA
aa

1. Prolog <3

Jeg elsker dig..

jeg har kun mødt dig en gang..

men jeg elsker dig..

jeg er bange for og fortælle dig det..

men jeg elsker dig <3

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...