Love is hard - One Direction. (13+)

57684176
Zayn er kærester med den smukke Bella. De har kendt hinanden siden de var var små. Zayn har engang har haft et crush på hende men hun afviste ham. De gled fra hinanden i nogle par år. Men efter han blev medlem af One direction begyndte hun at kontakte ham. Derfra begyndte de at date

**

Caisy hed hun, en helt normal pige fra London, hun var usikker og genert. men en dag bliver hun nærmest tvunget til at synge foran folk! hvad sker der? hvordan reagere folk?
ændre dette hendes liv? find ud af det.


AA
aa

1. Prologen

 

      When i first saw you, I was afraid to meet you.

when i met you, i was afraid to like you.

When i liked you, i was afraid to love you.

Now that i love you, im afraid to loose you. 

 
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...