[15+] Even Angels Fall

16947187178
Jonghyun, søn af selveste Lucifer, synes det er kedeligt at pine de fortabte sjæle til evig tid, og finder da et nyt legetøj. Den mest hvide engel, Lee Taemin, som fredfyldt sover oppe i Himlen, og bliver pludseligt kidnappet i sin fredfyldte søvn.
Jonghyun har fundet sit legetøj, og har ikke tænkt sig at give afkald på det, før dets hvide vinger er blevet sorte, og deres hjerter forenet. Taemin skal snart opleve, hvordan kærlighed føles, også selvom den vil knuse ens hjerte før eller siden.

AA
aa

1. Prolog

 

Can I drive you home,

Can I crash into your life?

Can you fix my soul,

Can you break my heart tonight? Some angels don't cry,

And we are, and we are,

Just the two of them,

And we're falling through the sky.

And tonight...

 

I get down on you, get down on you,

Blessed kisses raining.

I get down on you, get down on you,

Don't let wishes fade in.

Run into your abstract dreams

It's a point of view,

I'd go down down down,

To get up on you,

I get down on you, get down on you.

 

Can I fill you up

With my emptiness tonight?

Can I hold your hand

As we slip into the light?

Cause angels fall down,

And we are, and we are,

Just two damaged souls,

But it's heaven when we die

 

               Når børn bliver trætte af deres legetøj, er det mest fordi at de er ved at blive voksne, og vil finde noget andet at bruge deres tid på. Det er dog ikke tilfældet for Lucifers søn, Jonghyun. At torturere de fortabte sjæle til evig tid bliver hurtigt kedeligt og ensomt.

               Selvom han intet hjerte har.

               Selvom hans vinger er kulsorte.

               Så har han brug for varme.

               Selvfølgelig er det den mest hvide engel, som fanger hans opmærksomhed, når han tager et kig oppe i himlen. Den smukkeste engel, med sin lyse hud, lyst hår og himmelblå øjne, trods han er asiater.

               Hans hjerte er det reneste.

               Selvfølgelig ville det være sjovt, at knuse det reneste hjerte. Ikke?

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...