Taken {1D} 13+

17415111123
Jasper er navnet på Harry Styles lillebror, og navnet på Lærkes kæreste.
Lærke er ikke et normalt engelsk navn men et dansk navn! Hun er født i Danmark, men flyttede til England da hun var 13 år gammel, fordi hendes forældre ikke kunne leve sammen mere, hendes mor tog hende med til byen Holmes Chapel, hvor hun mødte Jasper!
Hvad sker der i denne movella? find ud af det :-D

AA
aa

1. Prolog

"Lærke Thyra, jeg ved godt vi har været bedstevenner siden du flyttede hertil, men

jeg ved du også godt kan lide mig på den måde, jeg elsker dig, virkelig højt

endda! du har vist mig at du er venner med mig fordi du kan lide mig! men jeg har

fundet ud af jeg kan lide dig mere end venner! så Lærke ville du være min?"

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...