Just Remember (1D)

2488188
Nicole (16) og Harry mødtes på en sommerferie i Frankrig.
De tilbragte deres tid i Frankrig sammen, og Nicole blev Harry's ferie kæreste. Men siden dengang, har de ikke set hinanden. Nicole har stadig Harry's nummer på sin telefon, og har overvejet mange gange at skrive til ham, men hun er bange for at han har glemt hende. En dag vinder hendes veninde biletter til en One Direction koncert + ét billede, og hun vil have Nicole med. Først siger hun nej, men bare tanken om at se Harry igen, for hende til at ændre mening. Kan han stadig huske hende?..

AA
aa

1. Prolog

''I remember the day we said goodbye. You kissed me and promised it wouldn't be the last..''

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...