Taken {1D} 2 13+

16100119209
Lærke er nu flyttet til Danmark, hun savner sin 'flirt' Harry, de skriver når de kan, men da Lærke er igang med at studere sig! er det ikke lige altid hun har tid til 2 timers snak.. Hvordan har Jasper det med at Harry og Lærke 'dater' hvad sker der? følg med!

Fortsættelse på Taken {1D} læs den anden først, det gør det nemmere at forstå denne ;-)

AA
aa

1. Prolog.

"Distance never separates two hearts that really care, for our memories span the 

miles and in seconds we are there. But whenever I start feeling sad, because I miss

you, I remind myself how lucky I am to have someone so special to miss." 

 

 

Begynder at skrive en kapitel når der er 30 likes.. ved det er vildt, men ja har jo 57 læsere på den anden :-*

 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...