Free - One Direction

Claire Devòn tager ud og rejse, både for at opleve noget, men også for at komme væk. Hun har sparet op i lang tid og kan endelig nu køre væk i sin egen bil. Friheden lægger for hendes fødder og alt går godt til at starte med.

Men Claire har aldrig været en pige, som gud har ladet være lykkelig særlig længe ad gangen. Selvfølgelig går noget galt, som kan ødelægge det hele. En bus på vejen får hende til at køre galt og hendes går i stykker. Alt virker ødelagt og sort. Hun er kold og grædefærdig, med en ødelagt bil og en brækket arm.

Alligevel ender dette måske som det bedste, der nogensinde er sket for hende?


((Aldersgrænse måske 13+))

35Likes
41Comments
2848Views
AA

1. Prolog.

"So what we get drunk

So what we smoke weed

we're just having fun

We don't care who sees

So what we go out

That's how its supposed to be

Living young and wild and free"

 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...