Tvillingerne

13371743
De to tvillinger Damien og Rose lever ikke helt normalt. De har hverken en normal historie, et normalt liv, eller i det helle taget en normal familie.
Forstår du, da Damien og Rose fyldte tretten år, ændrede deres liv sig.
De fandt ud af at der flød Varulveblod i deres families åre.
Frygtelige ting skete, og de kunne ikke længere leve som de to tvillinger alle beundrede.

Så efter at have rejst væk fra deres tidligere hjemby i Aarhus er de nu flyttet til København for at starte et nyt liv. Tvillingerne og deres far.

-Lyder det spændende? Så tag et kik ;)
Men, jeg advarere jer lige... Det kan godt være at jeg ikke er den bedste til at sætte kommaer, og punktum'er :I

-Det skal lige siges, at jeg ikke lige kommer med 1 nyt kapitel hver dag. Måske 1 kapitel for hver uge, eller for hver anden uge.

AA
aa

1. Fuldmånen

Han gik gennem den smalle gade, forbi de mange huse og de masse træer der var omkring. Han undlod at kikke hen mod de mange nysgerrige blikke der var vendt imod ham. De havde opdaget hans hemmelighed, ikke lige det bedste der er sket for ham nu til dags. Med hurtigere skridt løb han videre hen ad gaden og ud. Hen imod skoven, hvor ingen kunne se ham. Han måtte væk før det var for sent. Væk, starte et nyt liv et sted langt borte. Hvor ingen kendte til hverken ham eller hans identitet.

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...