En sidste dans med dig

En digt om ulykkelig kærlighed, som man gerne vil have varer bare ét øjeblik længere.
Noget de fleste af os har prøvet, og måske kommer til igen.

En følelse som er svær at beskrive, og en episode som er hård at komme igennem.

2Likes
4Comments
895Views
AA

1. Den sidste dans

Jeg drømmer om at danse med dig igen,  
Danse med dig bare én sidste gang.  
Du løftede mig op og svingede mig rundt,  
Til vores helt egen sang.  
Jeg drømmer om at gå sammen med dig igen,  
Gå med dig bare en sidste gang.  
Du holdt mig i hånden og kyssede mig,
Ligesom vi gjorde engang.    

Jeg tænker tilbage på det vi havde sammen,  
Tankerne er det eneste der husker mig på det,  
Det vi havde sammen er forsvundet ud i larmen,  
Der er kun en ting jeg kan gøre det er at be'  
Hver nat kommer du til mig i mine tanker,  
Du er så tæt på mig som ingen før,  
Kun for dig mit hjerte banker,  
Det er dig jeg vil have til jeg dør.    
 
Jeg skjuler mine tårer,  
For ikke at vise dig at jeg er ked,  
Tænk at du endte med at sårer   
At du min kærlighed var så led.  
De tanker havde jeg aldrig troet om dig,   
Men det er den barske sandhed,  
Sådan viste du mig,  
Hvordan du giver kærlighed.    

  - Det eneste jeg ønsker mig, Er blot en sidste dans med dig

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...