Flying Free, Black Bottom

Okay, jeg tager en chance her. Jeg har lavet absolut intet forarbejde til denne historie, blot en idé i mit hoved, som jeg vil prøve at få ned på skrift. Resumé: Lindsay Maddien er sangstjerne, den største af slagsen. - Eller, var. Som det nogle gange sker med omtalte kendisser, rammer hun bunden. Alkohol, mænd, forbrydelser. Og hun elsker det.

2Likes
6Comments
406Views
The author has rated this movella as yellow, meaning it is inappropriate for users under the age of 13.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...