The Only Exception | One Direction

Det er sjældent, 18-årige piger dropper ud af high school for at gøre, hvad de altid har drømt om, men det gjorde Leigh; droppede ud af high school og begyndte at arbejde hos sin far i hans tatovørforretning. Interessen kom den dag for et par år siden, hvor Leigh begyndte at tegne på sit håndled, trods hun har lovet sig selv aldrig at få en rigtig tatovering. Hendes liv er, som hun vil have det, og intet tyder på at ændre sig, da en vis Harry Styles træder ind i butikken og hendes liv - men hvad hvis alt ændrer sig?

474Likes
1210Comments
50649Views
AA

1. ◎

You are the only exception
"I'll never change, but I'll never stay the same either"

The Only Exception - en fanfiction af Thirlwall og Adison

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...