Not just another lover. (1D)

62881
Hayley har et svært liv. Hun blev smidt ud hjemme fra af sin papfar, da han mente de ikke havde penge nok til at forsørge hende, og hun godt burde kunne klare sig selv.
Haryley kunne ikke få noget job, og havde ikke penge til en uddanelse.
Hayley endte der hvor mange piger ikke vil ende, hun blev prostitueret og sælger sin krop.
Men en dag kommer en dreng, forbi ikke at det er unormalt, men han er unormal
ihvertifald for hende og han bekymre sig om hende,
mere end hun kan lide i starten.
Harley håber på at han måske er den person som redder hende.

The author has rated this movella as yellow, meaning it is inappropriate for users under the age of 13.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...