Lyset og Mørket

68748
Lyset og Mørket.

AA
aa

1. Lyset og Mørket

Livet vækkes 

Lyset svækkes

træerne groende sker

og alt hvad øjet ser;

Liv og Død

endda i blandt os

i himlen på jorden

på jorden i himlen

blodet vil herske, Mørket vil herske

leve samt livet

men det er umuligt

det er da udueligt...

 

Men det ér muligt

blodet i tornende løber

der ud af rosen kryber

Døden river sig ud af Livet

 

Øjet frygter

synet frygtes

dog flyver fuglen

flyver langt væk

bare ikke langt nok

flyder langs Mørket

flyder langs Lyset

får æren at få syn

syn til det umulige

bedrøvet da Blodet tager fat

Blodet der så fint og dystert

i træets årer pumper dystert

blodet der så fint og dystert

efterligner rosens farve dystert

træets blade falder tungt ned

 

Men Mørket bukker under

og Lyset hersker

blodet bliver

hjælpsomhed giver

 

Som Yin og Yang

det er ingen sang,

        Lyset og Mørket.

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...