Sukkersøde drømme

66940
Sukkersøde drømme,
ingen der er tomme.

AA
aa

1. Sukkersøde drømme

Sukkersøde drømme,

ingen der er tomme.

 

Drømmene er så søde,

og endda lidt bløde.

 

Sødt så sødt,

intet der er dødt.

 

Og har du ingen lomme,

er det nok en af dine

sukkersøde drømme.

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...