I hate love and all that it has with the {1D+ JB}

1444410
Den 17 årige Madiy Jemse styles har været Kendt nu i ca. 2 år, og hun har kæmpet meget i gennem det sidste. Madiy skal snart afholde sin turne, og hun vil meget gerne ha sin kære søster med, ved navn Carry. Madiy og Carry har virkelig en stærk Bond sammen. Madiy har nemlig også en far og en mor som en normal mennesker har. Carry bor stadig sammen med din forælder, men hun borger meget tid sammen med hendes søster nåh hun endelig er hjemme ved dem. Hvad sker der nåh JB bliver lige pludselig indblandet i det Helle, og vil den gamle kæreste finde sig i det, og hvad vil Madiy sige til det nåh det to fyre bliver galle på Hinanden, og hvem vil hun så holde med. Og hvad sker der så nåh Madiy mit i det store tragiske, finder ud af at hun har en fætter ved navn Harry Edward Styles. Og en tune er lige rundt om højnet. Hvem vil hjælpe hende i alt det der, Carry, Niall, Justin, Harry eller en helt 4. Find ud af det i. I hate love and all that it has with the.

AA
aa

1. citat'Cause nothing can ever,
Ever replace you.
Nothing can make me feel like you do, yeah.
You know there's no one
I can relate to.
And know we won't find a love that's so true...

There's nothing like us,
There's nothing like you and me,
Together through the storm.
There's nothing like us,
There's nothing like you and me,
Together, oh

I gave you everything, baby,
Everything I had to give.
Girl, why would you push me away, yeah?
Lost in confusion,
Like an illusion,
You know I'm used to making your day...


 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...