Fading fast | One Direction

1324258
Grace Walker's engelske mor og italienske far forlod Grace og hendes søster, Aly, hos deres moster i England, og rejste væk til Skotland. Grace og Aly voksede op, men sygdommen Bulimi overtog Aly krop. Grace's liv fortsatte trods tabet af sin søster, efterladt af sine forældre og alene.
Lige indtil den dag Grace startede fritidsarbejde i den lokale bager som 15 årig og mødte drengen Harry, som senere bekom mere end en ven. Harry og Grace måtte sige farvel, da Harry stillede op i x-factor og fik stor succes med hans band og nu 4 år efter, tounere hele verden på deres stadium Tour.
Men hvad sker der egentlig når man pludselig støder ind i sin gamle flamme på gaden? Vil der igen slå gnister imellem Grace og Harry? Hvad vil Harry gøre når han fortsætter på sin Tour?


-Husk at tjekke traileren! ♥

AA
aa

1. Quote.

 

I want you to want me this way,
And I need you to need me to stay
If you say that you don't feel a thing 
If you don't know, let me go...

 

 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...