All I Ever Need - Justin Bieber

33144940
Zara er en pige på 16 og bor alene sammen med hendes mormor, da hendes far skred under fødslen og moren ikke ville kendes ved hende, men det er lidt svært nu når hun bor hos hendes mormor. Hver gang hendes mor er på besøg (kun for mormors skyld) gemmer Zara sig inde på hendes værelse. Kun hendes mormor kan hun stole på. Ingen andre, men hvad sker der når der flytter en ny nabo ind i hendes opgang? Og hvem er det?
Justin er kendt og i denne movella er han 18.

AA
aa

1. Intro

 

 ”Vent min kære. Vent til dit livs kærlighed står og banker på din dør. Det vil ske før eller siden.”

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...