Juledigt

35810

1. digtet

 

 

Julen hastigt nærmer sig,

Venter ik' på dig og mig.

Julesne ved Juletid,

Snebold, snemand, sneen hvid.

 

Julemanden på besøg,

Ser den lille, røde gøg.

Slæden dér på taget står,

Nissevennen hjælper når;

 

Gaver under træet vil,

Det sig hører Julen til,

Børnenes glade latter kan,

Bringe smil til hver en mand.

 

Peberkage og lidt gløgg,

mor og far, familien mødt,

Julegaver, Juletræ,

Glad vi ender denne dag.

 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...