•Dagbogen•

Når solen bliver varm,
Og månen utydelig,
Så blive artige piger slemme,
Og sommeren ikke til at glemme.

___________________________________________________________________________________________________________

Beatrice er en typisk fars pige. Skolens nørd, den artige pige. Og enhver forældres drømmedatter. Fester har aldrig rigtig været hendes ting, og hun er altid hjemme og laver lektier. Eller er det bare hvad folk tror? Alle har hemmeligheder. Meget kan gemme sig bag et falsk smil og et grin. Alle har facader. Men når facader falder ændres alt. Folk tror du har ændret dig, men i virkeligheden, har de bare aldrig kendt den rigtige dig. Indtil de finder en ting, en ting som fortæller dem sandheden om pigen de troede de kendte.

Dagbogen.

1Likes
4Comments
389Views
The author has rated this movella as yellow, meaning it is inappropriate for users under the age of 13.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...