Life can't be tamed {1D}

Emily er fuldstændig forelsket i hendes bror Liam's bedste ven Harry Styles fra 1D.
Men hun kommer altid til skade, eller ødelægger noget, hvis han bare kigger på hende.
Hun prøver alt får at få hans opmærksomhed, men kvagjer sig altid.
En dag bliver hun meget alvorligt syg, og der sker en masse drama.
Emily bliver inviteret med på drengenes tourne, hvor hun oplever sit livs højdepunkt
* Anstødende ord og indhold, i would just let u know :D*


76Likes
83Comments
24007Views
The author has rated this movella as yellow, meaning it is inappropriate for users under the age of 13.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...