Cover Store | Laura G. (LUKKET)

Denne Cover Store er permanent lukket. En ny er på vej.

90Likes
835Comments
135241Views
AA

1. Information og regler

Program: Photoshop Elements 

Størrelse og format: 400x500 pixels, PNG

 

Information

 ◍ Der kan gå længere ventetid før du får dit cover, så kan du ikke vente på særlig længe, foreslår jeg, at du søger et andet sted.

 ◍ Jeg laver kun fan fiction covers, da det er lettest for mig. Hvis du skal skrive en "normal" historie, kan jeg dog lave dit cover, HVIS der skal kendte personer på :) NB: Hvis du gerne vil have et cover med 1D, så skriv lige om det er med eller uden Zayn.

 ◍ Rækkefølgen, jeg laver covers i, vil primært være kronologisk efter, hvornår I har kommenteret, men hvis jeg har en bestemt tid, og et cover er lettere for mig at lave kommer det først. Hvis nogen af jer bestiller mere end 1 cover, vil nr to. osv. blive sat tilbage i køen, så flere har mulighed for at få et cover.


Regler

 ◍ Hvis I benytter jer af et af mine covers, forventer jeg, at I ikke beskærer det sted, hvor der står, at jeg har lavet coveret. 

 ◍ Hvis du har bestilt samme cover et andet sted, ønsker jeg ikke, at du også bestiller hos mig, da jeg ikke har meget tid.

 ◍ Jeg ændrer umiddelbart ikke et cover efter jeg har lagt det op. Har jeg dog lavet en fejl, gør jeg selvfølgelig noget ved det med det samme.

 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...