Cover Store | Laura G. (LUKKET)

13544590835
Denne Cover Store er permanent lukket. En ny er på vej.

AA
aa

2. Skema og eksempler

Udfyld dette skema, så laver jeg din bestilling.

 

SKEMA

Titel: 

Citat: Valgfrit

Forfatternavn(e): 

Hvilke personer skal være på dit cover?:

Farver:

Stemning: 

Andet ønske: Evt. hvis du gerne vil have, det skal minde om et af mine andre covers

 

EKSEMPLER

 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...