Verden fra 4 hjul

Hvordan ser verden egentlig ud fra en højde af 1,15 meter og med 4 hjul under sig? Det er et godt spørgsmål, og der findes i virkeligheden ikke et enkelt svar, for ingen er ens. Men velkommen til min verden, en 20-årig kvindes liv, frustrationer og glæder. 5. maj 2015 til 5. maj 2016.

26Likes
47Comments
5228Views
AA

1. Hvem er ejeren?

Hvem er jeg egentlig?

En 20-årig kvinde, der sidder i kørestol og har respirator grundet muskelsvind? En dværg på 1,4 meter høj, men når jeg sidder er jeg kun 1,15 meter? Er det hvem jeg er? Jeg ved det ikke. Hvad definerer hvem vi er? Er vi bare en brik i et puslespil, eller kan vi hoppe ud af æsken og blive til kunst?

Kære dagbog, du ved ikke, hvad du har sagt ja til.

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...