Den her ene dreng.

Det var bare den her ene dreng og den her ene gang.
Sådan tænkte Jamel på den regnvejrsdag under det store bøgetræ, hvor han første gang kyssede Emil. De lå med udsigt udover Fjorden og han havde kigget sig tre gange over skulderen, før han i en hurtig bevægelse lænede sig over og trykkede sine læber mod Emils. Det var fumlende og forsigtigt, indtil det ikke længere var, indtil det kun var hænder, der trak den anden tættere og læber, der havde glemt at de også havde brug for at trække vejret.

32Likes
22Comments
1074Views
The author has rated this movella as yellow, meaning it is inappropriate for users under the age of 13.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...