Dear Blue Sky | Harry Styles

At finde kærlighed er svært, men hvad der er endnu mere kompliceret er at holde den i live, når først den er der. Det er noget, Willow Cordue må lære på den hårde måde, da hendes ellers så perfekte forhold på få måneder forvandler sig til et mareridt, hun ikke kan flygte fra. Aldrig i sit liv havde hun forestillet sig at finde sig selv i en så ynkelig situation, men da hun gang på gang falder i alkoholens fangarme, må hun indse, hun har mistet overblik over sit liv - og ikke mindst sig selv. Det er, da hun rammer bunden, en dreng med grønne øjne trækker hende op og minder hende om alt, der gør livet værd at leve, og trods hun ikke har meget håb, er han overbevist om, at han kan hjælpe hende. Men ligesom det kan være svært at forhindre en fugl i at flyve, er det ikke helt ligetil at holde Willow sammen, efter flere års uheld for længst har slået hende i stykker. | Deltager i Fanfiction Royale med shipping, AU og fanart i form af cover og trailer.

52Likes
46Comments
6453Views
The author has rated this movella as yellow, meaning it is inappropriate for users under the age of 13.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...