Ugen

509815
Dette er mit første digt, som jeg nogensinde har skrevet. Om tiden og barndommen.

1. Ugen

Mandag

Du smelter i mine hænder
Som snefnug på den solrige vinterdag

Tirsdag

Du famler for mit flakkende blik
Som skyggerne bag gardinerne

Onsdag

Du ryster i min spinkle krop
Som dehydreringen på sommerdagen

Torsdag

Du rejser langt, langt væk
Som ham den modige i eventyret

Fredag

Du mistænker det forrige kapitel
Som er du bange for fortiden

Lørdag

Du ignorerer mig
Som havde du glemt de gamle stunder

Søndag

Du, min elskede barndom, forsvinder
Før dansede du på mine skuldre

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...