I´m half a heart without you

Det kom som et chok for os alle.
En morgen blev Louis overfaldt i hans lejlighed. Hvis det ikke havde været for June, havde han været død. Til alles overraskelse valgte Louis at forlade June i sidste ende. Men hvad sker der så, når Harry er helt vild med June og de ender i seng sammen til en fest? Hvad vil Louis sige til det? Og hvad vil der ske hvis June og Louis finder sammen igen? Hvordan ville Harry have det med det? Mange ubesvarede spørgsmål, som svaret findes på.

- Dette er 3´eren i min serie. Jeg vil råde til at læseren 1´eren "My new life in love" og 2´eren "Don´t let me go" først.

OBS: Historien ses nu fra flere forskellige vinkler og ikke kun fra Junes.
- Kan opstå seksuelle scener og grimt sprog!

18Likes
12Comments
5721Views
The author has rated this movella as yellow, meaning it is inappropriate for users under the age of 13.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...