Den sommer

286233778
Han var modstander af alt det, hun stod for. Hun hadede de ting, han elskede. Alligevel fandt de hinanden. Men er en sommerferieflirt ment til at vare ved, selvom sommerferien ikke gør det?

AA
aa

1. -

 

 

Det var den sommer, jeg var på ferie i familiesommerhuset på Bornholm. Sommeren inden jeg skulle starte i 2.g. Det var den sommer, jeg opdagede, at der er mere i livet end lektier og gode karakter. Det var sommeren, der ændrede alt, jeg stod for. Det var sommeren, jeg mødte ham. Til at starte med, kunne vi ikke udstå hinanden. Han var modstander af alt det, jeg stod for. Men noget ændrede sig i mig den sommer. Han ændrede mig. Og jeg er aldrig blevet den samme igen.

 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...