Indblik.

Emily, en 17-årig pige med en mørk og dyb hemmelighed. Christopher, en 18-årig dreng der tror, at han lever i helvede. De mødes til en fest, men det er ikke sidste gang, de ser til hinanden. Christopher vil ind i Emilys verden, være en del af den, men med hemmeligheden Emily holder på, bliver det svært for hende at lukke ham ind.

10Likes
6Comments
2903Views
The author has rated this movella as yellow, meaning it is inappropriate for users under the age of 13.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...