Fate/Heaven's Fall

The Holy Grail War - Den hemmelige krig mellem syv af verdens stærkeste magikere og deres legendariske helte som tjenere, hvor den sidste der står tilbage vinder gralen - og dermed retten til at få opfyldt sit største ønske.
Så er der Rin - den ganske normale, forældreløse pige som slider og slæber sig gennem universitetets hårde lektioner, for en lysere fremtid. Det eneste hun nogen sinde havde troet at hun skulle opleve, var at stirre ned i sine tunge tekstbøger om historie og kultur - og ikke at den yderst arrogante halvgud Gilgamesh pludseligt ville stå foran hende, lige så forvirret som hende selv.
Rin er hermed blevet involveret i The Holy Grail War, hvor der kæmpes, dræbes, mistes - og elskes.

62Likes
470Comments
266869Views
The author has rated this movella as yellow, meaning it is inappropriate for users under the age of 13.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...