Puppeteers - A Netflix Original Series (h.s)

Til trods for at deres familier har været fjender siden de blev født, har Harry Styles og Stella Atkinson aldrig mødt hinanden. Så hvad sker der, når kærlighed kommer i vejen for familiernes mulighed for at blive en af verdens mest succesfulde firmaer?

91Likes
91Comments
10410Views
AA

1. Oversigt

 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...