imagines one direction

hej jeg elsker at læse de her så jeg tænkte hvorfor ikke så jeg gjorde det håber i vil kunne lide den : ) Zayn er med fordi jeg savner ham han vil være med i alle mine historier : ( ADVARSEL: der er dirty i den

6Likes
4Comments
15284Views
AA

1. 1# HVAD HEDDER DU PÅ HANS MOBIL

HVAD HEDDER DU PÅ HANS MOBIL

 

Louis: my carrot

 

Niall: my nandos

 

Zayn: my baby

 

Harry: love

                                                                                                                                                                                            Liam: beautiful

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...