Forgotten love

45111
Kate Robinson er kun lige fyldt 17 år og hendes liv er allerede vendt op og ned. Hun kommer nemlig ud for en tragisk bilulykke, hvor alle dem hun kender faktisk regner med at det er forsent. Mirakuløst vågner hun op, men med mange få mennesker og oplevelser gemt på harddisken.
Hun har nemlig hukommelsestab og for hendes kæreste Matt, som hun overhovedet ikke kan huske, er det ekstra hårdt. De har kendt hinanden siden børnehaven, men er først blevet kærester for to år siden. Dog har Kate haft andre kærester og hvad sker der med Matt og Kate´s forhold, da Kate´s følelser for hendes ex kæreste begynder at blomstre? Vil Matt acceptere det?

The author has rated this movella as yellow, meaning it is inappropriate for users under the age of 13.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...