Scarlet Thief [HxH]

Aerin Drake; Treasure Hunter, livsnyder og mestertyv. Hun er opvokset i den berygtede Drake-familie, som er kendt for at have fundet størstedelen af verdens mest dyrebare skatte over flere generationer, som har gjort dem fortjent til deres plads som verdens bedste skattejægere.
Aerin har derfor altid levet i troen på, at intet var vigtigere end de skatte, som menneskeheden har bevaret og jagtet siden tidernes morgen; det vil sige, lige indtil hun møder ham, som er i besiddelse af en af verdens mest dyrebare skatte, en skat som hele hans klan er blevet slået ihjel over - en skat, som er uden lige; Scarlet Eyes.
Aerin Drake, Treasure Hunter, livsnyder og mestertyv, har aldrig været interesseret i at komme i besiddelse af organiske skatte, men alligevel kan hun ikke lade være med at føle sig draget til denne fyr; Kurapika, den sidste overlevende af Kurta klanen - dem, hvis øjne afgiver det smukkeste, røde lys, selv efter deres død.

4Likes
2Comments
621Views
The author has rated this movella as yellow, meaning it is inappropriate for users under the age of 13.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...