ædru kærlighed

28032012
Et par digte og tekster jeg har skrevet, der handler om ungdommen og de følelser, som man ikke altid kan sige højt.

AA
aa

1. Vi ved det er forkert

Vi ved det er forkert,

Men vi gør det alligevel.

Vi ryger,

Selvom vi brænder vores lunger op.

Vi drikker hjernen ud,

Selvom det er som gift for kroppen.

Vi lyver,

Selvom vi ikke må.

Vi går sent i seng,

Selvom skolen vil blive et helvede dagen efter.

Vi forelsker os,

Selvom vi ved vi får vores hjerte knust. 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...