Ensomheden bag tosomheden

27422
// En lille samling af digte //

AA
aa

1. Indre dæmoner

 

 

Dæmonerne der lever i mit indre, æder min sjæl langsomt.

Men fjender er de ej, for de har givet mig en grund til at leve videre.

Så tilgiv dem for det mørke de gemmer på.

Og tak dem for hjælpen de tilbyder få.

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...