Om at blive perfekt

42920
Coveret driller mig lidt i øjeblikket, da jeg lige har ændret det... skal nok få det fikset hurtigst muligt.

Denne movella deltager i perfektions-konkurrencen.
Den handler om "hvordan man bliver perfekt", ifølge denne her person i historien :-)


*Coveret er et billede fra Healthyplace.com, hvor der er copy right på, MEN hun har skrevet på sin hjemmeside at billederne meget gerne må deles, så det tager jeg som at det godt må være coveret på min historie. Er det stadig ikke lovligt så bare sig det til mig.*

The author has rated this movella as yellow, meaning it is inappropriate for users under the age of 13.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...