Criminal Minds | Justin Bieber *PAUSE*

5024185
Sabrina Andrews på 17 år bor alene med sin storebror Sebastian på 20. De bor i en lille lejlighed, i en lille revne i Los Angeles' fattige kvarter og prøver at få hverdagen til at fungere. Deres mor blev taget for at handle med stoffer og blev fængslet i 2 år.
Uden rigtig at følge med er tiden inde til, at Sabrina og Sebastians mor skal løslades, og deres liv bliver vendt på hovedet. Men det skal da nok gå, ik? - Find ud af det i "Criminal Minds"

LIGE PT HOLDER JEG PAUSE FOR DENNE HISTORIE, MEN BARE ROLIG JEG ER TILBAGE!! - KNUS

[Justin er ikke kendt]

AA
aa

1. Person Galleri

Sabrina Andrews

 

Sebastian Andrews

 

Justin Bieber

 

Jessica Schmidt(Jess)

 

Mia Michaels

 

Christopher Harris

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...