BUBBLE COVERS

Coverstore til alt og alle. Informationer og regler, samt skema til bestilling findes i de første par kapitler. Tjek ventelisten for tidsramme af ventetiden.

18Likes
145Comments
3509Views
AA

1. INFORMATION & REGLER

INFORMATION

+ Jeg laver bestillinger efter rækkefølgen, der bliver kommenteret i.

+ Hvis du skal bruge et cover/banner til en konkurrence, kan du alt efter deadline blive sat foran i køen.

+ Jeg er villig til at ændre et cover/banner - dog til en vis grænse.

Programmer: Pixlr.com, Picmonkey.com, DeviantArt, Pinterest, DaFont.

Cover format: 400x500 / 800x1000

Banner format: 400x200 / 800x250

 

REGLER

+ Mit navn vil altid fremstå på coveret/banneret - venligst lad være med at beskære det væk. 

Jeg frabeder, at du ikke bestiller hos mig, hvis du har bestilt et andet sted. 

+ Alle punkter i skemaet skal udfyldes - punkter markeret med * er valgfrie.

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...