Hide and Seek

"Vi kender ikke hinanden, men vi har dog en ting tilfælles, Noora - du ved noget om mig, jeg ved noget om dig. Er du parat til at slå en handel af?" | Det sidste Noora Sætre havde regnet med, da hun flyttede fra Madrid til Oslo var, at en ulheldig tilfældighed var alt, der skulle til for at true med at tilintetgøre hendes nye liv. Tillid, tålmodighed, og ikke mindst unge hjerter, vil for alvor blive sat på prøve på Hartvig Nissens skole, og spørgsmål vil blive stillet. For kan dét, man inderligt ikke ønsker, at folk skal vide, virkelig forblive skjult? | SKAM bidrag til Battle of the Fandoms konkurrencen.

15Likes
20Comments
1212Views

1. PROLOG

 

 

HVER ENESTE BESTANDDEL I UNIVERSET ER KOMPLEKST.

HELT NED TIL DEN MINDSTE DETALJE.

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...