Samtaler

1444634112
I et år vil jeg skrive mine mindeværdige samtaler ned. Samtaler der har haft særlig betydning for mig, og som jeg derfor husker. Samtalerne er med en masse forskellige personer, og hænger som sådan ikke sammen.

(Og ja, alt er ægte)


AA
aa

1. (1)

                           "Ja, det kommer nok med din angst"

                                                                           

                                                                                   "Vent, jeg har angst?"

                     

 

                              "Ida, du har tre forskellige former"               

                                                                       

                                                                             

                                                                                    //Jamen så ved jeg det//

 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...