the devil

67147
Da jeg personligt selv, er helt vild med poesi, vil jeg med glæde dele mine egne digte med jer. De indeholder dybe følelser, hvor disse digte hovedsaglig er melankolske. Da sproget engelsk lyder bedre og smukkere i mine øre, er de skrevet på engelsk.

AA
aa

1. dying inside.

in my darkest of times

i speak to the devil

he tells me

to be strong

and keep on dying inside

 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...