Formålsløse Skriblerier

En samling digte og skriblerier, som jeg efterhånden finder rundt omkring i glemte notesbøger og dybt begravede dokumenter, og som aldrig fik plads i en rigtig digtsamling.

2Likes
3Comments
236Views
AA

1. introduktion

 

 

 

her samles små digte, flygtige tankestrejf

og hvad end jeg ellers støver frem fra glemte notesbøger,

som aldrig fandt deres vej ind i andre samlinger

end denne

 

-   m o o n s t r u c k

 

 

 

 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...