SOMEONE CARES

En samling digte, kortprosa og krummer om ungdom, selvværd, kærlighed og lidt af det hele

2Likes
0Comments
735Views
AA

3. Rød lotus

Rød lotus

Og jeg beder min vejrtrækning

Om at holde fast

I mig, selv når jeg tvivler

Om at vende tilbage

Til mig, selv når jeg sender den væk

Om at blive

Hos mig, selv når mine lunger er tomme

Rød lotus

Og jeg hiver luften ned i mine bronkier

Ilten antænder og eksploderer

Rød lotus

Livet spreder sig ud i vævet

Og jeg kan næsten smage det

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...