8 Mile

16991011
En West Side story i Detroit? Jason McCann på 19 år står over for nogle valg i livet, der kan give konsekvenser. På den ene side prøver han at kunne klare dagen og vejen, og på den anden side ligger drømmen fjernt om at blive en kendt rapper, men kortene ligger ikke rigtigt i hans hænder, eftersom han bor i det fattige slumkvarter i Detroit, og som om det ikke skulle være nok, har han lige slået op med sin kæreste, så han nu står uden tag over hovedet. Hans venner er hans lyspunkt i livet og de mener bestemt også at Jason gemmer på noget stort talent, som han vil have ud til omverdenen. Men der er lang vej til stjernerne og bump er der rigeligt af.

The author has rated this movella as red, meaning it is inappropriate for users under the age of 16.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...