my love lives in my secrets

All people have secrets...
How far will you go, to keep them?

Caleb og Hanna, er så smaskforelsket, at det næsten klamt at kigge på. Men så dukker alle Hannas hemmeligheder op, ud af det blå. Der skubber hende ud på kanten, og selv afslører nogle hemmeligheder, ingen troede man kunne have.
Så er spørgsmålet bare, hvor langt ville Caleb gå for at beskytte hende. Og ville han overhovedet gøre det, tør han det? Eller går de fra hinanden inden han selv ender i en ligpose.
Men hvad sker der så, når hans egne hemmeligheder indhenter ham. Ville han så være i stand til at beskytte sig selv, eller andre?

Inspireret af serien "Pretty Little liars" (bøgerne skrevet af Sara Shepard og instruktørn er Marlene King)

kan forekomme et lidt hårdt sprog.

3Likes
4Comments
1428Views
The author has rated this movella as yellow, meaning it is inappropriate for users under the age of 13.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...