for hver dag der går

Mit 2018 var en rutsjebanetur.
Nu vil jeg gerne dele mit kommende 2019 med små digte, sætninger eller længere historier for hver dag der går, imens jeg håber på, at det hele falder på plads. Eller falder til jorden. Velkommen til.

6Likes
20Comments
10637Views
AA

136. 16. maj

jeg skal op i naturgeografi. tror du jeg er lykkelig? jajaja jeg er for satan, og farvel 3g'ere, savner mere 4g'erne ups hejhej

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...