for hver dag der går

Mit 2018 var en rutsjebanetur.
Nu vil jeg gerne dele mit kommende 2019 med små digte, sætninger eller længere historier for hver dag der går, imens jeg håber på, at det hele falder på plads. Eller falder til jorden. Velkommen til.

6Likes
20Comments
8661Views
AA

135. 15. maj

hvorfor har en mand fået lov til at være buschauffør, når han ikke engang vil lade en kvinde ind i bussen, fordi hun bærer tørklæde? er verden helt at lave? er det sådan danmark er blevet? i så fald melder jeg mig ud

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...