skaber sammen, som alene

8911
blandet, af digte, små dilemmaer og andre genre

1. Ham

Han sidder der

Sidder der

Med dejlige øjne

 

Han sidder der

Sidder der

Med et blødt ansigt

 

Han sidder der

Sidder der

med intet andet end krælighed

 

Han ser på mig

Han ser mig

med kærlighed

 

Han ser på mig

Han ser mig

med interesse

 

Han er der

Han er der bare

Kun for mig

 

Hans krop mod min

Min krop mod hans

Intet andet end kærlighed

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...