Reelle samtaler jeg har haft.

Blot en masse samtaler som jeg har udvekslet med folk igennem tiden.
Der er lidt af hvert.

0Likes
0Comments
1798Views
AA

1. Skal vi spille ludo?

En helt normal historie time.

 

Filippa: Hvad laver du? Ahhahahah

Mig: Hvad mener du.

Mig: Jeg chiller.

Mig: Skal vi spille ludo?

Mig: Sys vi skal spille ludo.

Mig: Spil nu ludo med mig.

Mig: PLEEEEASEEEE

Mig: JEG ER AFHÆNGIG 

Filippa: Skal lige lave den her opgave.

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...